Florida radio Rotterdam
Graven van Vikkingen ontdekt.

Door: [M. Davis], Nieuwsredacteur.

Hoewel sommigen liever in de huidige Pleistocene ijstijd leven, hoop ik op een warmer en vriendelijker klimaat, en misschien zal ons klimaat uiteindelijk voldoende opwarmen zodat de Vikingen naar Groenland kunnen terugkeren.


In een opmerkelijke ontdekking hebben archeologen op Groenland graven gevonden die wijzen op een verrassend groen verleden van het eiland.
Deze ontdekking doet twijfels rijzen over de heersende overtuiging dat het smeltende ijs op Groenland uitsluitend te wijten is aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
De graven, die teruggaan naar de tijd van de Vikingen, onthullen resten van beplanting en vegetatie die suggereren dat Groenland ooit een veel mildere omgeving kende dan het tegenwoordig bevroren landschap.
Archeologen hebben geconstateerd dat de bevolking van Groenland in het verleden in staat was om gewassen te verbouwen en vee te houden, wat impliceert dat het klimaat veel gunstiger was dan we ons voorstellen.

Vikingen

Foto: Wickie de Viking komt aan op Groenland.Deze ontdekking werpt vragen op over de gangbare theorieën met betrekking tot de opwarming van de aarde en het smelten van het ijs op Groenland.
Terwijl sommigen beweren dat de recente klimaatverandering wordt veroorzaakt door door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot, suggereren deze bevindingen dat natuurlijke klimaatschommelingen een aanzienlijke rol hebben gespeeld in het veranderende landschap van Groenland.
Prof. Dr. Anna Johansson, hoofdarcheoloog van het onderzoek, benadrukt het belang van deze ontdekking: "Het is cruciaal dat we een holistisch begrip ontwikkelen van de natuurlijke variabiliteit van het klimaat.
We mogen we niet vergeten dat de aarde in het verleden aanzienlijke schommelingen heeft doorgemaakt."
Deze bevindingen zullen ongetwijfeld verdere discussies aanwakkeren over de complexiteit van klimaatverandering en de noodzaak van een grondig begrip van zowel menselijke als natuurlijke invloeden op ons wereldwijde klimaatsysteem.

Hierover niets op het NOS journaal of in de media.

Hier een voorproefje zoals de wetenschappers konden op Groenland.

De recente archeologische vondsten op Groenland werpen niet alleen nieuw licht op de geschiedenis van dit bevroren eiland, maar trekken ook de geloofwaardigheid van de moderne klimaat-hysterie in twijfel.
Terwijl we graven blootleggen die getuigen van een groen en welvarend verleden, worden de fundamenten geschud van het narratief dat menselijke activiteit de enige boosdoener is achter de veranderingen in ons klimaat.
Het feit dat de Vikingen, lang voordat we begonnen te spreken over CO2-uitstoot en vervuilende industrieën, op Groenland konden leven en boeren, getuigt van de natuurlijke schommelingen die ons klimaat altijd heeft doorgemaakt.
Dit alles roept serieuze vragen op over de eenzijdige focus op door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
Laten we niet vergeten dat er periodes in de geschiedenis zijn geweest waarin de aarde veel warmer was dan nu, zonder enige menselijke tussenkomst.
Moeten we niet eerder erkennen dat onze planeet van nature fluctueert in temperatuur en klimatologische omstandigheden?
Het lijkt erop dat de huidige klimaatdiscussie zich te veel richt op het afschuiven van schuld en het bestraffen van moderne samenlevingen.
Wat we nodig hebben, is een gebalanceerd debat dat rekening houdt met de complexiteit van het klimaatsysteem en de rol van zowel menselijke als natuurlijke invloeden.
Terwijl we de ontdekkingen op Groenland vieren als een venster naar ons verleden, laten we ook de les leren dat het klimaat een intrinsiek dynamisch systeem is.
Laten we afstappen van de angstzaaierij en streven naar wetenschappelijke nauwkeurigheid en een eerlijke discussie over de toekomst van ons milieu.
De geschiedenis van Groenland herinnert ons eraan dat het klimaat altijd heeft geschommeld, ongeacht onze aanwezigheid.
Laten we die waarheid niet negeren in onze zoektocht naar oplossingen voor de toekomst.


Leesook:
Maansteen blijkt nep.
Rob (vliegtuig) Jetten.
Kuipers opgepleurd.
Heks Kaag vliegt uit.
Antarctica nog nooit zo veel ijs.
Gerrit Hiemstra, tja...
Coronaonzin.
Twitter kapot?

Palmboom

Oude adverteerders

1986 / Voor uw rouwarrangement. Fl 50.= per week.
V. Loenen. 2e Middelandstraat Rotterdam
1986 / Surinaamse Moksie Metie. Fl 50.= per week.
El Sabor Latino - Hete gerechten. Nw. binnenweg, Rotterdam.
1986 / Videobanden huren voor Fl 5,= in de week.
Videotheek Koevermans Rotterdam Crooswijk.
Tweedehands kleding / JFl 15,= in de week.
Giovanie, Tweedehands kleding. Hoek Binnenweg/ Aelbrechtsstraat.
1980 / Surinaamse gerechten gemaakt door ´Benson´. reklame in ruil voor gratis eten.
Snackbar Mary B , Pupillenstraat Rotterdam
1986 / Gezellig cafe met leuke dochter...Fl 50,= per week.
Cafe Petit restaurant ´Roya´, Vierhavenstraat Rotterdam.
1986 / Tennistournooi. Eenmalig Fl 250,=.
Tennisvereniging Pelikaan in Goirle.
Uit het oog verloren:
Peter van Amstel, Rinus van de Velde, Jerry Neeskens, Tony Winter, Bernd Kuschot, John Beton, Gijs Onwijs, Ronald van de Zijde, Hans van Dam , Hans van het Noorden, Bas Vat, Rene Lecker, Hans Biljouw( Aelbrechtskade, Radio Conquistador), Duckie (27mc, Aelbrechtskade), De Rembrandt (27mc) Hoek Ruilstraat/ Heemraadstaat Rotterdam,Bella (radio Atlantic Schiedam), Nicol toen woonachtig aan de Statenweg (Rood haar). Mail naar: dabcarradio@gmail.com
Logo ♬ Internetradio Florida.
Deze website is niet bedoeld voor mensen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun welzijn en hun heeft uitgelegd hoe de website te interpreteren. Het waarheidsgehalte op deze website is tussen 0 en 100 procent. Sommige verhalen zijn satire of berusten puur uit frustratie, fantasie of de keiharde waarheid. Foto´s zijn met zorgvuldigheid geplaatst. Indien u een opmerking heeft over een foto of bericht neem contact op via ons contactformulier en wij zullen deze verwijderen.